• Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Jan Chrzciciel
Kategoria: w Nowej Rudzie

Rynek, 57-400, Nowa Ruda, Poland

Grupę figuralną wraz z balustradą wokół basenu fontanny stworzono w roku 1909 przez niemieckich rzemieślników.

Typ atrakcji rzeźba