• Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
dom_wittiga
Kategoria: w Nowej Rudzie

Słupiecka 42, 57-400, Nowa Ruda, Poland

Muzeum mieści się w domu zamieszkiwanym niegdyś przez samego profesora teologii Josepha Wittiga, księdza i poety niemieckiego, znanego tutaj głownie jako kronikarza Nowej Rudy.