Grupa figuralna św. Jana Chrzciciela w dzielnicy Centrum

Kategoria: w Nowej Rudzie

Grupę figuralną wraz z balustradą wokół basenu fontanny stworzono w roku 1909 przez niemieckich rzemieślników. Obecny stan fontanny jest wynikiem renowacji, która miała miejsce w ostatnich latach przy okazji renowacji Rynku. 

 

Fotografię zaczerpnięto z: http://aglomeracja-walbrzyska.pl/lider-partnerzy/gmina-miejska-nowa-ruda

 

Typ atrakcji rzeźba

Lokalizacja

Rynek, 57-400, Nowa Ruda, Poland